Hoe gaat het verwijderen van asbest in zijn werk?


Asbestverwijdering komt vooral aan de orde bij de sloop of verbouw van een pand. Voordat kan worden begonnen met het verwijderen van asbesthoudende elementen dient er een inventarisatierapport cq. onderzoeksrapport te worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. In een dergelijk rapport komt vast te staan of en welke delen van het pand asbest bevatten. Op grond van dit rapport kunt u bij uw gemeente een melding indienen voor het verwijderen van het onderdeel. Ook LVA kan het indienen van een melding voor u regelen.

 

Zodra de melding is ingediend verricht LVA de vereiste administratieve werkzaamheden en worden de werkplannen, opnamemap etc. in orde gemaakt. Hierna zullen onze medewerkers daadwerkelijk overgaan tot het verwijderen van het onderdeel. Conform de geldende regelgeving SC530. Het verwijderen wordt uitgevoerd door onze medewerkers die allemaal in het bezit zijn van een persoonsgebonden DTA (deskundig toezichthouder asbestverwijdering) en/of DAV (deskundig asbest verwijderaar) certificaat.

 

Na de verwijdering van het onderdeel schakelt LVA een gecertificeerd laboratorium in dat zorgdraagt voor de eindrapportage, vrijgave en/of de visuele inspectie. Dit laatste is verplicht en waarborgt dat het onderdeel correct is verwijderd en dat het aantal asbestdeeltjes in de lucht ter plaatse onder de wettelijke norm ligt. Hiervan ontvangt LVA een certificaat.

 

Zowel bij een opdracht binnenshuis als buitenshuis wordt er gebruik gemaakt van een deco-unit. HIerdoor blijft de door asbest vervuilde kleding gescheiden van de schone kleding en de apparatuur en lopen onze medewerkers geen gezondheidsrisico’s.

 

LVA verpakt de verwijderde asbestonderdelen volgens de voorschriften van SC530 en zorgt voor de afvoer ervan.

 

In overleg kan LVA het verwijderde gedeelte weer voor u opbouwen met producten die geen asbest bevatten. Hierdoor kunt u uw asbestverwijderingsklus en herstelwerkzaamheden door hetzelfde bedrijf laten verrichten.